Les dones artistes, les grans oblidades de la Història de l’Art

(entrevista)

Vídeo de la entrevista feta l’1/12/22 a “L’Hospitalet TV” (lhdigital.cat) dins del programa de cultura “Taquilla Inversa” amb el tema “Les dones artistes, les grans oblidades de la Història de l’Art”

Les dones artistes, les grans oblidades de la Història de l’Art

(xerrada)

Vídeo de la xerrada feta el 8/11/22 al CAID de l’Hospitalet “Les dones artistes, les grans oblidades de la Història de l’Art” Cobertura de l’acte per “L’Hospitalet TV” (lhdigital.cat)

El missatge ocult de la llum a la pintura

(xerrada)

La llum és l’element configurador de formes i colors i a través del clar-obscur també de volums. Al llarg de la Història de l’Art el tractament de la llum ha estat un element clau en el moment de mostrar una determinada visió del món i de l’entorn. És la llum l’ha que dóna l’atmosfera idònia. Tècnicament els artistes durant gran part de la Història de l’Art, han intentat copsar de manera il·lusòria els efectes llumínics de la nostra realitat física, han intentat pintar i plasmar la presència de quelcom que és immaterial. La llum és omnipresent però que no la podem tocar ni veure de manera explícita. CÓM ÉS POSSIBLE PINTAR ALLÒ IMMATERIAL? Us convido a fer un breu recorregut per la Història de l’Art per veure l’evolució del tractament de la llum dins de cada període i/o estil artístic.

La Maldición de Afrodita

(promoció de la conferència)

Jornades d’Emprenedoria a la Universitat de Barcelona

Jornades d’Emprenedoria a la Universitat de Barcelona.

23/9/2018

Presentació exposició ORIOL SÀBAT al Palauet Living Barcelona

2017